+355 697075200  info@fillopune.al 1043 Tirane Hene - Shtune 09:00 - 18:00

Kompani Ndërtimi

Kompani Ndertimi kerkon të punesoje: Inxhinier Ndertimi ne Zbatim

Kompani Ndertimi kerkon te punesoj:  1- Inxhinier Ndertimi ne Zbatim  
DETYRAT KRYESORE: a) Menaxhon dhe monitoron grupet e punes apo individeve qe punojne ne kantier; b) Zbaton plan organizimin e punimeve dhe raporton punimet e kryera; c) Menaxhon punimet e karpenterise, hekurlidhjes dhe grupeve te tjera operacionale; d) Mat dhe perpilon ne menyre te vazhdueshme librezat e masave per punimet qe kryhen nga grupet; e) Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper; f)Kerkon dhe verifikon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene konform cilesiese se kerkuar dhe specifikimeve teknike; g)Kontrollon zbatimin e punimeve qe te jene ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet; h) Kontrollon zbatimin e punimeve qe te jene ne perputhje me afatet e percaktuara ne grafikun e punimeve; i) Monitoron dhe ploteson nevojat per makineri, pajisje dhe vegla pune; j)Ndjek dhe ploteson ne bashkepunim me Teknikun dhe Brigadierin cdo dite Liste prezencen e punonjesve ne kantier; h) Ofron logjistiken e nevojshme grupeve te punes; k) Ndjek dhe kerkon zbatimin e disiplines ne pune; l) Raporton mbi ecurine e punimeve nga grupet e punes tek Eprori i tij dhe Drejtuesi i Kantierit. Te interesuarit te dergojne CV ne: E-mai: korabaliko@gmail.com Mob: +355 67 20 59943
Tirane
EUR negotiable

JOB DETAIL

Kompani Ndertimi kerkon te punesoj:  1- Inxhinier Ndertimi ne Zbatim

 

DETYRAT KRYESORE:

a) Menaxhon dhe monitoron grupet e punes apo individeve qe punojne ne kantier;
b) Zbaton plan organizimin e punimeve dhe raporton punimet e kryera;
c) Menaxhon punimet e karpenterise, hekurlidhjes dhe grupeve te tjera operacionale;
d) Mat dhe perpilon ne menyre te vazhdueshme librezat e masave per punimet qe kryhen nga grupet;
e) Ndjek dhe mban pergjegjesi per normativat e harxhimit te materialeve qe vendosen ne veper;
f)Kerkon dhe verifikon qe te gjitha materialet qe vijne ne objekt te jene konform cilesiese se kerkuar dhe specifikimeve teknike;
g)Kontrollon zbatimin e punimeve qe te jene ne perputhje me projektet e zbatimit, preventivin, specifikimet teknike dhe standardet;
h) Kontrollon zbatimin e punimeve qe te jene ne perputhje me afatet e percaktuara ne grafikun e punimeve;
i) Monitoron dhe ploteson nevojat per makineri, pajisje dhe vegla pune;
j)Ndjek dhe ploteson ne bashkepunim me Teknikun dhe Brigadierin cdo dite Liste prezencen e punonjesve ne kantier; h) Ofron logjistiken e nevojshme grupeve te punes;
k) Ndjek dhe kerkon zbatimin e disiplines ne pune;
l) Raporton mbi ecurine e punimeve nga grupet e punes tek Eprori i tij dhe Drejtuesi i Kantierit.

Te interesuarit te dergojne CV ne:
E-mai: korabaliko@gmail.com
Mob: +355 67 20 59943