+355 697075200  info@fillopune.al 1043 Tirane Hene - Shtune 09:00 - 18:00

Kompani Ndërtimi

Kompani Ndertimi kerkon te punesoj: Menaxher/e i Cilesise:

Qukes, Kompani Ndertimi kerkon te punesoj :  1-Menaxher/e i Cilesise:
PERSHKRIMI: a) Menaxheri(e) i Cilesise eshte perfaqesues i kompanise dhe ka pergjegjesi per implementimin dhe mirembajtjen e Sistemit te Menaxhimit te Cilesise. Si edhe sigurohet qe instalimet ne kantier te jene ne perputhje me Politikat e Cilesise se kompanise bashke me standartet kombetare dhe nderkombetare si dhe kerkesat e klientit. DETYRAT KRYESORE  Pergatit manualin e menaxhimit te cilesise ISO 9001 per kompanine, dhe mbikqyr te gjitha amendimet dhe ndryshimet e tij;  Kontrollin dhe shperndarjen e gjithe dokumentacionit te cilesise;  Monitorimin e te gjithe aktiviteteve te cilesise ne project;  Kryen te gjitha auditet e brendshme dhe te jashtme per interes te bordit drejtues(menaxherial);  Verifikon qe kerkesat e cilesise i jane komunikuar furnitoreve dhe bashkpuntoreve; Merr pjese ne mbledhjet e cilesise qe organizojne klientet;  Pergatitja dhe kontrolli i dokumentacionit te cilesise perpara fillimit te cdo projekti;  Rishikon kualifikimet dhe trajnimet e personelit;  Koordinon aktivitetet e Kontrollit dhe Sigurimit te Cilesise me Oficeret e Cilesise; a) Monitoron raportimet e statisitikave; b) Prodhon Raporte Jo Konformiteti; c) Ndjek Raportet e Jo Konformitetit; d) Monitoron ankimimet e Klienteve; e) Kontrollon te gjithe dokumentacionin permbylles se projektit; f) Kordinon me Drejtorite e tjera per zgjidhje te ceshtjeve teknike Të interesuarit te dergojne CV ne adresen e  E-mail: korabaliko@gmail.com Mob: +355 67 20 59943
Qukes
EUR negotiable

JOB DETAIL

Qukes, Kompani Ndertimi kerkon te punesoj :  1-Menaxher/e i Cilesise:

PERSHKRIMI:

a) Menaxheri(e) i Cilesise eshte perfaqesues i kompanise dhe ka pergjegjesi per implementimin dhe mirembajtjen e Sistemit te Menaxhimit te Cilesise. Si edhe sigurohet qe instalimet ne kantier te jene ne perputhje me Politikat e Cilesise se kompanise bashke me standartet kombetare dhe nderkombetare si dhe kerkesat e klientit.

DETYRAT KRYESORE 

Pergatit manualin e menaxhimit te cilesise ISO 9001 per kompanine, dhe mbikqyr te gjitha amendimet dhe ndryshimet e tij;  Kontrollin dhe shperndarjen e gjithe dokumentacionit te cilesise;  Monitorimin e te gjithe aktiviteteve te cilesise ne project;  Kryen te gjitha auditet e brendshme dhe te jashtme per interes te bordit drejtues(menaxherial);  Verifikon qe kerkesat e cilesise i jane komunikuar furnitoreve dhe bashkpuntoreve; Merr pjese ne mbledhjet e cilesise qe organizojne klientet;  Pergatitja dhe kontrolli i dokumentacionit te cilesise perpara fillimit te cdo projekti;  Rishikon kualifikimet dhe trajnimet e personelit;  Koordinon aktivitetet e Kontrollit dhe Sigurimit te Cilesise me Oficeret e Cilesise;

a) Monitoron raportimet e statisitikave;
b) Prodhon Raporte Jo Konformiteti;
c) Ndjek Raportet e Jo Konformitetit;
d) Monitoron ankimimet e Klienteve;
e) Kontrollon te gjithe dokumentacionin permbylles se projektit;
f) Kordinon me Drejtorite e tjera per zgjidhje te ceshtjeve teknike

Të interesuarit te dergojne CV ne adresen e 
E-mail: korabaliko@gmail.com
Mob: +355 67 20 59943